Skogen är jordens lungor och genom att använda den hjälper vi till att reparera vår miljö. Träd tar upp koldioxid när de växer, men koldioxidupptaget avtar när träden blir gamla. När träden avverkas ges plats för nya växande träd och vi kan bygga fler energisnåla hus av virket. För varje träd som Derome tar ur skogen planteras fyra nya. På så sätt planerar vi långt in i framtiden. De frö som sätts i dag, kan bli hus åt våra barnbarnsbarn och deras barn.

Stolt trähustillverkare av nyckelfärdiga trähus

Vi bygger i trä för framtiden och när du väljer att flytta till ett av våra hus, så får du de bästa förutsättningarna för att bo klimatsmart. Våra energieffektiva hus håller en hög prestanda där klimatskalet - väggar, golv, tak och fönster - ger en energiförbrukning långt under rådande krav. På så sätt blir husen energieffektiva och vi hjälps åt att skapa en hållbar framtid.

Av alla byggnadsmaterial har trä en särställning. Att bygga i trä är miljövänligt och tack vare att trä binder koldioxid, till skillnad från andra material, så bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Det är ett förnybart, ekologiskt och klimatsmart material. Ett normalstort träd tar upp nästan 1000 kg koldioxid under sin livstid.

Hållbara samhällen

Utöver att välja trä som klimatsmart miljömaterial när vi bygger våra energisnåla trähus gör vi mycket annat för att minska miljöpåverkan och för att skapa ett hållbart samhälle. Genom att utgå från dimensionerna; ekonomiskt, socialt och miljövänligt när vi planerar och bygger våra områden bygger vi för en hållbar framtid.