Användaruppgifter
Dina lämnade uppgifter är skyddade enligt Personuppgiftslagen (PUL). Vid inskickande av intresseanmälan samtycker du till att vi använder dem för att kommunicera med dig kring kommande projekt. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje man (förutom dom av oss anlitade säljarna). Dina uppgifter sprider vi inte vidare till någon som inte är en del av projektet. Det är ditt ansvar att vi har rätt kontaktuppgifter.

Friskrivningsansvar
Derome Mark & Bostad garanterar i riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik och länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. Derome Mark & Bostad kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet på hemsidan. Derome Mark & Bostad förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. Om Derome Mark & Bostad länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Derome Mark & Bostad har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.