Träprodukter med kundens behov i fokus

Deromes affärsidé bygger på att förädla och leverera trä och byggmaterial på ett sätt som känns rationellt för kunden. Långsiktighet präglar vår verksamhet. Det återspeglar sig i affärsrelationer och när det gäller investeringar men också i företagskulturen. Målet är att ligga i framkant när det gäller innovation och teknisk utrustning för att erbjuda produkter och tjänster som väl möter vad marknaden efterfrågar.

Kontroll över kedjan - en trygghet för kunden

Med egna produktionsanläggningar på flera orter kan Derome erbjuda ett unikt utbud av produkter och tjänster, för såväl den svenska marknaden som för flera exportländer. Med mångårig kunskap om trä levererar Derome kvalitet till rätt pris, på utsatt tid och plats med personligt bemötande och hög servicenivå.

Läs mer om Deromegruppen och våra affärsområden på www.derome.se