Hoppa till innehållet
 • Små granskott som kommer upp ur mossan i skogen
 • Skog och sjö långt i fjärran med lövträd i framkant

Energieffektiva hus - för miljön

Genom att använda trä som byggmaterial och utveckla energisnåla hus bidrar vi till en bättre miljö för dig och kommande generationer.

Skogen är jordens lungor och genom att använda den hjälper vi till att reparera vår miljö. Träd tar upp koldioxid när de växer, men koldioxidupptaget avtar när träden blir gamla. När träden avverkas ges plats för nya växande träd och vi kan bygga fler energisnåla hus av virket. För varje träd som Derome tar ur skogen planteras fyra nya. På så sätt planerar vi långt in i framtiden. De frö som sätts i dag, kan bli hus åt våra barnbarnsbarn och deras barn.

Stolt trähustillverkare av nyckelfärdiga trähus

Vi bygger i trä för framtiden och när du väljer att flytta till ett av våra hus, så får du de bästa förutsättningarna för att bo klimatsmart. Våra energieffektiva hus håller en hög prestanda där klimatskalet - väggar, golv, tak och fönster - ger en energiförbrukning långt under rådande krav. På så sätt blir husen energieffektiva och vi hjälps åt att skapa en hållbar framtid.

Av alla byggnadsmaterial har trä en särställning. Att bygga i trä är miljövänligt och tack vare att trä binder koldioxid, till skillnad från andra material, så bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Det är ett förnybart, ekologiskt och klimatsmart material. Ett normalstort träd tar upp nästan 1000 kg koldioxid under sin livstid.

Hållbara samhällen

Utöver att välja trä som klimatsmart miljömaterial när vi bygger våra energisnåla trähus gör vi mycket annat för att minska miljöpåverkan och för att skapa ett hållbart samhälle. Genom att utgå från dimensionerna; ekonomiskt, socialt och miljövänligt när vi planerar och bygger våra områden bygger vi för en hållbar framtid.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utöver att välja trä som klimatsmart miljömaterial när vi bygger våra energisnåla trähus gör vi mycket annat för att minska miljöpåverkan och för att skapa ett hållbart samhälle. Genom att utgå från dimensionerna; ekonomiskt, socialt och miljövänligt när vi planerar och bygger våra områden bygger vi för en hållbar framtid.

 

Vi jobbar med miljövänliga hus i trä.

Här kan du se exempel på hur Derome Mark & Bostad jobbar med hållbar bostadsutveckling.

 • Bygger bostäder i trä upp till sex våningar.
 • Erbjuder olika typer av bostäder för olika människor – villor, bostadsrätter och hyresrätter.
 • Skapar trygga, tillgängliga boendemiljöer genom vårt arbete med belysning, vägar och planering av lekytor.
 • Hushåller med energin genom att bygga välisolerat och tätt.
 • Bygger bostäder utrustade med energibesparande produkter så som vitvaror, fönster och snålspolande blandare.
 • Använder material av god kvalitet som håller över tiden.
 • Skapar bostadsområden med sopsug för hushållssopor och slipper transporter i området
 • Bygger lägenheter med avfallskvarn där matavfall återvinns till biogas och miljövänlig gödsel.
 • Erbjuder Bilpool som bidrar till minskat koldioxidutsläpp.
 • Ökar antal cykelparkeringar och förråd
 • Skapar växtlighet på hustaken s.k. sedumtak.
 • Använder värmesystem som återvinner värmen från luften och lämnar huset genom ventilationssystemet.

 

Bli energismart

Bli energismart

Ett energieffektivt hus med modern teknik ger dig ett energisnålt boende - det är nog alla överens om. Men vad kan du som boende göra för att bli riktigt vass på energibesparing? Här kommer lite energismarta tips!

 

Du som boende kan påverka mycket själv genom din livsstil. 

Visste du att:

 • Lågenergilampor drar bara en femtedel så mycket el jämfört med vanliga glöd-lampor. Samtidigt håller de tio gånger längre.
 • Snålspolande kranar och munstycken kan minska varmvattenförbrukningen med upp till 15 procent.
 • Alltid stänga av vattenkranen när du borstar tänderna gör att du kan spara upp till 10 liter vatten varje gång. Det blir många liter varje vecka!
 • För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent.
 • Ett energieffektivt fönster släpper bara ut en tredjedel av värmen jämfört med äldre tvåglasfönster.
   

I ett nybyggt hus förutsätter vi ju att klimatskal, värmekälla, ventilation, vitvaror etc är optimerat utifrån Energisynpunkt. Som enskild villaägare kan man ju sedan krydda anrättningen med solceller/solfångare, värmeåtervinning på tilluft, etc. Men det kräver ju både tillstånd och investeringar.

Med beteendeförändringar gör man ändå mest nytta med ofta ganska liten insats.

 

Tips på hur du kan ändra ditt beteende och samtidigt spara både pengar och miljön!
 

* Rätt ljus på rätt plats. Att ha rätt belysning på rätt ställe är av stor betydelse. Starkare belysning där man arbetar och mer begränsad allmänbelysning ger upplevelse av ljus på rätt plats utan onödigt hög energianvändning.

LED-lampor, lågenergilampor och halogenlampor är energieffektiva och har olika egenskaper som passar till olika användningområden. Nya lampor ger nya möjligheter att anpassa ljuset så att det blir mer ändamålsenligt och flexibelt.

* Släck när ljuset inte behövs. Släck lamporna när du lämnar ett rum. Det finns flera olika hjälpmedel för att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Det kan till exempel vara ljussensorer, rörelsevakter och timer.

* Fråga efter energianvändningen när du köper ny tv. En LCD- eller plasma-tv drar inte så mycket mer än en gammal tjock-tv med motsvarande bildyta, men ofta kostar man på sig en lite större tv när man ändå ska köpa en ny. Till exempel kan energianvändning vid byte från 28 tums bildrör till 42 tums plasma tredubblas.

De flesta nya tv-apparater har idag inbyggd digitalbox för mark- och kabel-tv. Inbyggd box för satellit-tv är fortfarande ganska ovanligt. Energianvändningen för en tv ökar inte för att den har en inbyggd box, så du spar in hela boxens energianvändning genom att ha en tv med inbyggd box. Vill du ändå ha en

* Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent.

* Sätt lock på kastrullen, då använder du bara en tredjedel så mycket energi jämfört med om locket är av.

* Stäng av plattan när vattnet kokat upp och låt t ex ägg koka färdigt på eftervärmen

* Köksfläkten drar inte så mycket el, men energin som går åt för att ersätta den uppvärmda inomhusluften som köksfläkten drar ut ur huset kan vara mer än tio gånger så stor.

Använd ugnen för flera saker efter varandra! Att värma en ugn till 200 grader kräver ca 0,5 kWh. Genom att använda ugnen för mat och bak efter varandra sparar du den energin. Står ugnen tom mer än 30 minuter kan du lika gärna stänga av den.

* Tina fryst mat i kylen! Kvaliteten blir bättre och kylskåpet drar mindre energi. Tinar du maten i varmvatten eller mikron drar dessa extra energi.

* Dammsug baksidan på kyl- och frysskåp regelbundet! Damm på kondensorn/gallret på baksidan av kyl- och frysskåp kan i extremfall öka energiförbrukningen med så mycket som 25%.

* Duscha effektivt! Ta ev. bort väggfästet till duschhandtaget så är det svårare att låta vattnet strila medan man tvålar in sig.

* Var uppmärksam på ditt och familjens energibeteende. Den oanvända kilowattimmen behöver inte produceras och kostar därmed inget.

 

Jämför…

Avläs el och vatten månadsvis och jämför med grannen eller kompisen. Hur kan ni lära av varandra?

Hur ser förbrukningen ut dag/natt, vardag/helg, sommar/vinter ? Använd de tekniska möjligheterna i värmepump och ventilationsaggregat att reglera rumstemperatur och ventilationsflöde efter hur många som visats i huset.

Byt eller rensa filtren i luft/luft- eller frånluftsvärmepumpar.

Ring din kommunala energi- och klimatrådgivare. För tips och råd om energibesparing.

Var aktiv och kritisk genom att jämföra olika alternativ och leverantörer på marknaden.

Trä för framtiden

Trä för en hållbar framtid

Miljömedvetenhet är ett av Deromes kärnvärden. Vårt miljöarbete genomgår en kontinuerlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning.

OM DEROMES VERKSAMHET

 • Vi tar till vara på hela stocken
 • I våra sågverk blir stockarna till brädor och plankor. Av det som blir kvar producerar vi pellets och briketter som sedan används för uppvärmning av villor och i värmeverk. Grot (grenar och toppar), energived och stubbar till biomassa och färdig värme.
 • Vi tar hand om vårt avfall
 • 88 procent av allt spill i våra verksamheter återvinns.
 • Vi har miljövänliga transporter
 • Derome har ca 80 egna fordon. 75 procent av dessa transporter görs på helt fossilfria drivmedel.
 • Derome är ekonomiskt stabilt
 • Vi agerar långsiktigt och företagskulturen förordar resurssnålhet, miljömedvetenhet och enkelhet.
 • Vi äger 1,5 vindkraftverk.
 • Vi erbjuder våra huskunder möjlighet att installera solceller.
 • Vi producerar biobränsle som vid förbränning ger lika mycket energi som behövs för att driva 35 Deromekoncerner.
 • Samtliga anställda får miljöutbildning.
 • Vi samverkar med skolor för utbildning, praktik och examensarbeten.
Prefabricerade hus

Prefabricerade hus

Att producera hus i fabrik är en energi- och resurssnål produktionsmetod. Vi håller koll på de få kemikalier som finns i vår produktion. Att bygga hus i fabrik innebär inga farliga utsläpp och är en tyst produktion. Vi skapar alltså inget buller för varken djur eller människor i vår omgivning.

När vi bygger huselement och volymer i fabrik har vi möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tillgodoser många behov hos våra medarbetare om rätt arbetsställning och en bra ergonomi. Här finns gott om hjälpmedel för tunga lyft och skyddsutrustning som innebär att vi kan minimera arbetsskador. Lokalerna är varma och torra och bidrar till ökad trivsel.


Prefabricering är även bra för kvalitén på våra produkter.  Att bygga inomhus innebär att materialet inte förstörs och blir onödigt avfall av väder och vind, det blir ingen fukt i konstruktionerna och mindre risk för mögeltillväxt.

Produkten har lagts i kundvagnen