Vi jobbar med miljövänliga hus i trä.

Här kan du se exempel på hur Derome Mark & Bostad jobbar med hållbar bostadsutveckling.

 • Bygger bostäder i trä upp till sex våningar.
 • Erbjuder olika typer av bostäder för olika människor – villor, bostadsrätter och hyresrätter.
 • Skapar trygga, tillgängliga boendemiljöer genom vårt arbete med belysning, vägar och planering av lekytor.
 • Hushåller med energin genom att bygga välisolerat och tätt.
 • Bygger bostäder utrustade med energibesparande produkter så som vitvaror, fönster och snålspolande blandare.
 • Använder material av god kvalitet som håller över tiden.
 • Skapar bostadsområden med sopsug för hushållssopor och slipper transporter i området
 • Bygger lägenheter med avfallskvarn där matavfall återvinns till biogas och miljövänlig gödsel.
 • Erbjuder Bilpool som bidrar till minskat koldioxidutsläpp.
 • Ökar antal cykelparkeringar och förråd
 • Skapar växtlighet på hustaken s.k. sedumtak.
 • Använder värmesystem som återvinner värmen från luften och lämnar huset genom ventilationssystemet.