När vi bygger huselement och volymer i fabrik har vi möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tillgodoser många behov hos våra medarbetare om rätt arbetsställning och en bra ergonomi. Här finns gott om hjälpmedel för tunga lyft och skyddsutrustning som innebär att vi kan minimera arbetsskador. Lokalerna är varma och torra och bidrar till ökad trivsel.


Prefabricering är även bra för kvalitén på våra produkter.  Att bygga inomhus innebär att materialet inte förstörs och blir onödigt avfall av väder och vind, det blir ingen fukt i konstruktionerna och mindre risk för mögeltillväxt.