Hoppa till innehållet

Trä för en hållbar framtid

Miljömedvetenhet är ett av Deromes kärnvärden. Vårt miljöarbete genomgår en kontinuerlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning.

OM DEROMES VERKSAMHET

 • Vi tar till vara på hela stocken
 • I våra sågverk blir stockarna till brädor och plankor. Av det som blir kvar producerar vi pellets och briketter som sedan används för uppvärmning av villor och i värmeverk. Grot (grenar och toppar), energived och stubbar till biomassa och färdig värme.
 • Vi tar hand om vårt avfall
 • 88 procent av allt spill i våra verksamheter återvinns.
 • Vi har miljövänliga transporter
 • Derome har ca 80 egna fordon. 75 procent av dessa transporter görs på helt fossilfria drivmedel.
 • Derome är ekonomiskt stabilt
 • Vi agerar långsiktigt och företagskulturen förordar resurssnålhet, miljömedvetenhet och enkelhet.
 • Vi äger 1,5 vindkraftverk.
 • Vi erbjuder våra huskunder möjlighet att installera solceller.
 • Vi producerar biobränsle som vid förbränning ger lika mycket energi som behövs för att driva 35 Deromekoncerner.
 • Samtliga anställda får miljöutbildning.
 • Vi samverkar med skolor för utbildning, praktik och examensarbeten.
Om trä

Om trä

1. TRÄ ÄR HÅLLBART

När vi bygger hus i trä bidrar vi till att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som till exempel betong, stål och tegel, minska. Till skillnad från dessa byggmaterial är trä en förnybar råvara, som förbrukar mindre energi vid framställning av byggkomponenter och bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp.

 

2. TRÄ LAGRAR KOLDIOXID

Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Genom fotosyntesen lagrar de växande träden koldioxid i form av kolföreningar. Ju snabbare skogen växer, desto mer koldioxid fångas upp. Så att avverka skogen, använda virket och återplantera nya träd är därmed bättre än att låta skogen stå orörd. För varje träd vi avverkar återplanterar vi två nya. Så i takt med att trähusbyggnationen ökar kan Sveriges skogar växa och bidra till en bättre miljö.

 

3. TRÄ ÄR KLIMATNEUTRALT

Det absorberade kolet från koldioxiden binds i träet när det växer i skogen och fortsätter lagras i våra hus och byggkomponenter i många år.  Det lagrade kolet frigörs först efter att produkterna förbränns den dag de tjänat ut och vid förbränning frigörs den inbäddade energin och blir till elkraft och värme för våra hus och har därmed en minimal påverkan på vårt klimat.

 

4. TRÄ ÄR STARKT OCH LÄTT

Trämaterialets egenskaper är fantastiska och i kombination med teknisk utveckling har vi idag möjlighet och kunskap att bygga stora trähus i flera våningar. Träets lätta vikt bidrar även till att vi kan hålla nere bränsleförbrukningen när vi transporterar våra huskomponenter ut till kunden. Vi kan köra med fulla transporter, medan andra tyngre byggmaterial innebär att man inte kan fylla bilarna på grund av vikten.

 

5. TRÄ SKAPAR TRIVSAMMA HUS

De som bor i trähus upplever ofta en tyst, varm och ombonad känsla. Trä är mjukt material som andas och skapar en trivsam boendemiljö. Dessutom är låter det inte särskilt högt när snickarna sågar och spikar.

 

6. TRÄHUS ÄR BRA FÖR SKOGENS TILLVÄXT

Tillväxten av skog i Sverige är ca 130 miljoner m³/år och vi avverkar ca 90 miljoner m³/år, vilket innebär ett tillskott på 40 miljoner m³ skog per år. En yngre skog under tillväxt har större förmåga att binda koldioxid jämfört med en äldre skog som stannar upp i sin förmåga.

En väldigt stor andel av den skog Derome köper in är PEFC- eller FSC-märkt vilket borgar för ett hållbart skogsbruk. Certifieringen utförs av en tredjepartsorganisation och här är återplanteringen en viktig fråga.

Produkten har lagts i kundvagnen