Kundhandbok bostadsrätt

Kundhandbok bostadsrätt Mälardalen

 

 1. Bokningsavtal
  När du bestämt dig för en lägenhet gör du en bokning genom vår säljare. I samband med att bokningsavtal tecknas, betalas en bokningsavgift. På så sätt reserveras lägenheten åt dig. 
   
 2. Förhandsavtal / Upplåtelseavtal
  Mellan dig och bostadsrättsföreningen skrivs ett förhandsavtal. I samband med att avtalet undertecknas erlägger du ett förskott på en del av köpeskillingen för din lägenhet. Före inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal, då blir du medlem i föreningen.
   
 3. Egna val
  Till din nya bostad har vi valt ut material och produkter av hög kvalité som ingår i köpet, men du har möjlighet att göra flera olika inredningsval för att sätta din prägel på bostaden. 
   
 4. Besiktning
  Innan tillträdet utförs en slutbesiktning av lägenheten och huset av en opartisk besiktningsman. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas kostnadsfritt av Derome Mark & Bostad inom två månader efter slutbesiktningen. 
   
 5. Slutbetalning
  Senast på tillträdesdagen betalar du den resterande delen av köpeskillingen enligt upplåtelseavtalet samt eventuella inrednings-tillval. 
   
 6. Inflyttning
  Senast 12 veckor innan inflyttning får du besked om tillträdesdag. När du sedan visar kvitto på att slutbetalningen är erlagd får du dina nycklar. Välkommen hem!
   

Trygghet för dig

Garanti
Garantitiden för hela entreprenaden är två år och ansvarstiden är 10 år. Inom två år finns möjlighet för bostadsrättsföreningen att kalla till en garantibesiktning i egenskap av fastighetsägare. Derome Mark & Bostad åtgärdar av besiktningsman bedömda fel utan kostnad.

Du omfattas även av en insatsgaranti samt att Derome Mark & Bostad förvärvar osålda lägenheter.

Försäkringar
För din trygghet är lägenheterna fullvärdesförsäkrade under byggtiden genom Derome Mark & Bostads entreprenadförsäkring. Från och med tillträdesdagen bör du försäkra din lägenhet med en vanlig hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
 

Bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrättslägenhet blir du samtidigt ”delägare” i hela bostadsrättsföreningens fastighet (område). Det innebär att det är du och dina grannar som genom den styrelse ni väljer bestämmer över ert bostadsområde. Föreningens kostnad för drift och underhåll, räntor, avskrivningar samt avsättningar för yttre underhåll betalas med årsavgifter (”hyror”) som du och övriga medlemmar betalar månadsvis till föreningen. Årsavgifternas storlek skall täcka föreningens självkostnader och skall beslutas av föreningens styrelse.