ATT KÖPA BOSTAD FRÅN DEROME
Vi värdesätter den personliga kontakten och vill att ett bostadsköp ska vara enkelt. Därför har du som köpare kontakt med samma person genom hela processen. Din kontakt känner stort ansvar för sina projekt och håller dig uppdaterad under byggnationen. När du köper en ny bostad av oss, är den alltid nyckelfärdig, du behöver med andra ord inte bekymra dig för annat än flyttlasset.

Vi är en familjeägd koncern som nu drivs av den tredje generationen. Det som för mer än sjuttio år sedan började med en enkel bysåg, har nu växt till en koncern som äger hela kedjan Från skog till färdigt hus. Det betyder att ett träd som fälls i din lokala skog, förädlas i ett av våra närliggande sågverk och senare kan användas som stomme, takstol eller fasad till din nya bostad.

VI SATSAR PÅ HÅLLBART BYGGANDE
Trä är vårt material och vår råvara. Ett av våra största miljöhot är koldioxidutsläpp och trä som material binder koldioxid, både när det växer, men även under hela sin livstid när det används i byggnader. Vi verkar även för ett hållbart byggande genom att delta i ett flertal forskningsprojekt, med syftet att vara i framkant i utvecklingen. Lärdomarna från projekten interagerar vi i vår bostadsproduktion för att bostaden som du flyttar in i, ska vara hållbar.

Derome har även skrivit under Bygg- och anläggningssektorns fossilfria färdplan, med målet att hela vår verksamhet ska vara fossilfri år 2045. Med trä bygger vi framtiden!

VÅRT TRYGGHETSPAKET
Vi vill att våra kunder känner sig trygga i sitt bostadsköp och erbjuder därför ett trygghetspaket. Paketet innehåller skydd mot avbokning, dubbel boendekostnad, prisfall och garanterar en trygg bostadsrättsförening.

Avbokningsskydd
När man köper en nyproducerad bostad, kan det ibland vara lång tid mellan köpbeslut och inflyttning. Vårt avbokningsskydd gäller från avtalet undertecknas, ända fram till inflyttningsdagen. Uppfylls förutsättningarna för avbokningsskyddet och du ej önskar att fullfölja köpet, återbetalar vi inbetalda förskott, handpenningar, tomtköp och betalda entreprenadfakturor som är betalda till Derome.

Dubbel boendekostnadsskydd
Många som köper ett nytt hem av oss, har redan en befintlig bostad som ska säljas. Vi vill att det ska kännas tryggt att investera i en helt ny bostad och erbjuder därför dubbel boendekostnadsskydd. Skyddet ger dig möjligheten att undvika dubbla boendekostnader om du skulle ha oturen att äga två bostäder samtidigt. Uppfylls förutsättningarna för dubbel boendekostnadsskydd kan du få ersättning för din dubbla boendekostnad upp till sex månader efter inflyttning i din nya bostad.

Prisfallsskydd
Om du som köpare drabbas av kritisk sjukdom (läkarintyg krävs) och därför tvingas att sälja din nya bostad efter tillträdesdagen, kan vi ersätta dig för eventuell realisationsförlust. Ersättningen utgår maximalt till 300 000 kronor och upphör sex månader efter tillträdesdagen. Bostaden ska utbjudas till försäljning av registrerad fastighetsmäklare på marknadsmässiga villkor.  

Trygg Bostadsrättsförening
En trygg och välfungerande bostadsrättsförening är en självklarhet för oss. Under byggnationen består majoriteten av ledamöterna i bostadsrättsföreningens styrelse av oberoende och professionella styrelseledamöter och givetvis är vi från Derome också med. När det är dags för föreningen att teckna upplåtelseavtal finns alltid en intygsgiven och registrerad ekonomisk plan. Denna visar upp en stark ekonomisk förening. Ytterligare en trygghet för dig som köpare av en bostadsrätt hos oss på Derome är att vi alltid köper eventuellt osålda lägenheter en viss tid efter slutbesiktningen. Självklart betalar vi också månadsavgifterna för dessa lägenheter. Allt för att du och dina nya grannar ska få de bästa förutsättningarna för ett tryggt boende med en stabil bostadsrättsförening.

Garanti och försäkran
När du köper en bostad av oss får du flera olika former av garantier. Du kan med andra ord vara säker på att du får din bostad enligt dina val och avtal. Hela byggnationen täcks av försäkringar som entreprenören ansvarar för. Dessutom finns flera garantier och besiktningar:

Bostadsrätter:
- Förskotts- och insatsgarantiförsäkring.
- Garantitid om 5 år med undantag för vitvaror, vvs-armaturer, ytskikt som målning och tapet där garantitiden är 2 år.
- Fastighetsförsäkring som inkluderar styrelseansvar.
- Slutbesiktning och 2-års garantibesiktning.

Äganderätter:
- Kontrollbesiktning
- Slutbesiktning
- Garantitid om minst 2 år
- ABS 18

Förutsättningar för Avbokningsskydd:
- Gäller om du som köpare blir kritiskt sjuk (läkarintyg krävs), eget dödsfall eller om köparen blir heltidssjukskriven under en sammanhängande period om mer än 30 dagar och på grund av detta inte kan genomföra köpet.
- Avbokningsskyddet gäller från undertecknande av köpekontrakt, förhands- eller upplåtelseavtal och upphör den avtalade tillträdesdagen.
- Avbokningsskyddet gäller inte för diagnos/sjukdom som framkommit tre månader eller tidigare före undertecknande av avtal med Derome. 

Förutsättningar för Dubbelt boendekostnadsskydd:
- Den befintliga bostaden ska ha utbjudits till försäljning på marknadsmässiga villkor via registrerad fastighetsmäklare under minst tre månader före tillträdesdagen för den nya bostaden.
- Ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostad med upp till sammanlagt 10 000 kr/månad.
- Om du har köpt ett småhus av Derome, ersätter försäkringen kostnaderna för det nya småhuset med ett fast belopp om 10 000 kr/månad.
- Dubbelt boendekostnadsskydd börjar gälla från tillträdesdagen och upphör efter sex månader eller när befintliga bostaden är såld.
- Ansökan om dubbelt boendekostnadsskydd ska göras senast tre månader före tillträdesdagen av den nya bostaden.

Hur ansöker jag?
Behöver du nyttja trygghetspaketet så hör av dig till din kontaktperson på Derome, så får du mer information om hur du ska gå till väga.